Posts

Posts uit februari, 2100 tonen
Waarom een weblog Orthodox Gereformeerd? Orthodox Gereformeerd. In Wikipedia wordt de naam omschreven als: een richting die sterke nadruk legt op ‘de leer’ van de  Reformatie . Aan deze kerkelijke beweging is onafscheidelijk de naam van Johannes Calvijn verbonden. In tal van boeken heeft hij uitleg over de bijbel gegeven. Als zijn hoofdwerk geldt de “Institutie, of onderwijzing in de christelijke godsdienst”. Vanuit ‘de leer’ van de Reformatie, waaraan niet alleen Calvijn stem gaf, koos ik voor de naam ‘Orthodox Gereformeerd’. Graag wil ik op deze weblog plaats geven aan belangrijke geloofsvragen en kerkelijke thema’s. Dit doorgeven zal vooral bestaan in het plaatsen van belangrijke bijdragen uit boek, blad of krant. Alko Driest